HISTORIK

1946-11-29 kunde dåvarande styrelseordföranden i Svenska Elektromekaniska Industriaktiebolaget, I L la Cour meddela " ...att tack vare bolagets insatser vid övertagandet av AB Kullabergs Natur till Fysiografiska Sällskapet, fått förmånen att som sport- och semesterstugor för bolagets tjänstemän förvärva "Rönnebo " och "Majbo", naturskönt belägna på AB Kullabergs Naturs område." ..


... " I den mån bolagets sportsstugor icke kommer att helt tagas i anspråk av tjänstemännen, ansåg styrelsen, att arbetarna, när dessa anordnade gemensamma utflykter, från tid till annan kunde få disponera stugorna för detta ändamål".

Rönnebostugan har sina äldsta delar från slutet av 1800-talet, medan Majbo - byggdes 1959 på grunden av en gammal fiskarstuga. Det var så sent som 1977, som "utedasset" blev ett inne-dito i bastutillbyggnaden.

Det har bytts både namn och verksamhet flera gånger sedan dess, men driften har hela tiden bedrivits i ATF´s (ASEA tjänstemannaförening) regi. Den ekonomiska basen har varit fondbidrag och vecko-uthyrning under sommaren. Uthyrningen under semestern, har till största delen skett till ASEA/ABB anställda från andra orter.

 

Ägandet hade hela tiden legat i bolaget och vid den stora bolagiseringen, överfördes husen till ABB Fastighet. Dessa hade ansvaret för det yttre underhållet och ATF för det inre. När ABB FAST i fastighetskrisens spår började se över sin verksamhet, låg det ett antal olönsamma fritidsanläggningar bland tillgångarna, och man beslöt att avyttra dem så dyrt som möjligt.

Som representanter för de anställda reagerade vi mot att avyttra något så unikt som hus i ett naturreservat och föreslog att vi skulle ta över fastigheten för att driva den i stiftelseform.

 

Efter en hel del turer med olika intressenter lyckades vi, med god hjälp av Tractionledningen, behålla stugorna och dessutom att få Fastighet att göra en sista yttre översyn. ATF, som de senaste åren hade legat lågt med de inre investeringarna, hade fonderat bidragsmedlen, (driften gick ungefär jämnt ihop) och dessa pengar bildade nu en bra grund, för att Tractions ledning skulle tro på projektet. Traction visade sin goda vilja genom ett startbidrag, ungefär lika mycket som ATF:s.

 

Från den 1.e april 1996, ägs fastigheterna Rönnebo o Majbo på Kullaberg, av en personalstiftelse. Efter det att en ny lag om stiftelser trätt i kraft (1994 års lag) och Adtranz har beslutat att lägga ner sin fabrik i Helsingborg har styrelsen ändrat stiftelsens stadgar bl.a. val av styrelse, och har inregistrerat stiftelsen i länsstyrelsens register i Skåne län. Den nya stiftelsen inregistrerades den 6 oktober 1997.

 

Framtiden

Hur ser då framtiden ut med de snabba ägarförändringar som sker både i Adtranz och ABB ? Svaret är att framtiden ligger helt och hållet i händerna på styrelsen för stiftelsen. Stiftelsen står helt på egna ben och har inga driftbidrag.

Vi i styrelsen har varit fyllda av optimism och förväntningar inför framtiden. Vi har under våra år gjort en omfattande upprustningar och förbättringar.

Nu har styrelsen verkat i 20 år och vi har följaktligen blivit 20 år äldre. I år har medelåldern i styrelsen passerat 70 år och vi måste nu finna en fortsättning som innebär att någon annan driver verksamheten vidare.

 

Slutet

Styrelsen har nu uttömt sin förmåga att sköta anläggningen. Vi har sålt våra byggnader till Naturvårdsverket som också övertar arrendet.

Vi ser fram mot att vår anläggning kommer till nytta i framtiden, även om användningen får en annorlunda funktion. Vi tror också att Naturvårdsverket är en bra ägare.

Vi tackar alla gäster och samarbetspartner för denna tiden.

Stiftelsen lever nu vidare genom att dela ut fritids och semesterstipendier till anställda och före detta anställda inom ABB och Bombardier Traction i sverige.

www.kullabergsstugorna.se